четвер, 6 лютого 2020 р.

Розробка уроку з хімії на тему:. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню


   Тема. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню  
   Мета:
·       розширити і поглибити знання учнів про Оксиген як хімічний елемент та кисень як просту речовину; розглянути колообіг Оксисену в природі; з'ясувати основні галузі, що використовують кисень;
·       сприяти розвитку в учнів екологічної культури;
·       виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, до навколишнього середовища.
   Обладнання та реактиви:  періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця „Колообіг Оксигену у природі”, слайди „Застосування кисню”.
   Базові поняття та терміни: Оксиген, кисень, колообіг Оксисену
   Тип уроку: комбінований.
Девіз: „Хімія широко простягає руки свої у справи людські”.

                                                    Хід уроку                                                                          
І.Організаційний момент. 
                                                                                       
II. Актуалізація опорних знань.                                                                            1.Які умови виникнення та припинення горіння?                                               2.Гра «Далі, далі!».(Учитель зачитує питання, а учні по черзі дають   швидко відповідь. Якщо учень не знає відповіді на запитання, то право відповідати переходить до наступного учня.)
 Запитання для гри.
 1.Назвіть оксид, найпоширеніший на Землі. (Вода.)
 2.Яка валентність Гідрогену у сполуках? (I)
 3.Що означає запис 502?(5 молекул кисню.)
 4.Цинк має сталу чи змінну валентність? (Сталу, II)
 5.Залізний цвях - це тіло чи речовина? (Тіло.)
 6.Яка валентність Сульфуру в сполуках? (II, IV, VI.)
 7.Процес горіння простих чи складних речовин - це явище фізичне чи  хімічне? (Хімічне.)                                                                                                                     8.Які речовини прості утворені атомами Оксигену? (Кисень, озон.)                                                                                                                9.Із яких речовин у лабораторії можна одержати (добути) кисень?  (Перманганату калію, пероксиду водню, бертолетової солі.)                       10.Що важче: повітря чи кисень? (Кисень.)
III. Вивчення нового матеріалу                                                     1.Поширеність Оксигену                                                                               Масова частка у оболонці Землі (атмосфера, гідросфера, літосфера) - 52%                                                                                                                  Масова частка у повітрі - 25% (об'ємна - 21%)                                                           В земній корі - 47% (за масою)                                                                                      В гідросфері - 85,6%.                                                                                              2.Колообіг Оксигену в природі                                                                                                       Робота з підручником, схемою
Описание: Описание: C:\Users\Руслан\Downloads\Chemistry_256_2.jpg
 Прочитай! Весь кисень повітря через живу речовину проходить   приблизно за 2000 років.                                                                                                  3.Застосування кисню                                                                                              1.У пілотуючих   космічних апаратах (робота у відкритому космосі).                                                                                                          2.У споряджені водолазів.                                                                                          3.В авіації під час польотів на великих висотах та під час сходження на високі гірські вершини.                                                                                                                 4.В екіпіровці пожежників.                                                                                     5.У медицині для підтримання життя хворих із утрудненим диханням. 6.Енергетика, металургія, хімічна промисловість.                               4.Біологічна роль кисню.                                                                          а)Підтримує дихання.                                                                                          б)Відбуваються реакції окиснення поживних речовин.                                  в)вивільняється енергія для діяльності організму.                                г)вивільняється теплота для підтримки температури тіла теплокровних тварин.                                                                                                                   Фізіологічна дія кисню.                                                                                               Чистим киснем людина дихати не може: він отруйний для організму  В атмосферному повітрі кисню 21%. Якщо концентрація кисню в атмосфері Землі підвищиться до 30%, то всі процеси в живих організмах прискоряться, й організми почнуть швидко старіти. В разі дихання повітрям з підвищеною концентрацією кисню може виникнути стан ейфорії й так зване кисневе отруєння. З іншого боку, якщо рівень кисню в атмосфері впаде нижче 16%, людина почне задихатися.                                                                                             5.Озон                                                                                                                               Оксиген утворює 2 алотропні форми – кисень О2 та озон О3. На відміну від кисню,озон має запах, є отруйним,його температури плавлення та кипіння вищі. Він виявляє більшу хімічну активність.                                                                 Робота з таблицею                                                                                                                           Властивості кисню та озону                                                                                                 
             КИСЕНЬ
        ОЗОН


6.Проблема чистого повітря                                                                                                                        Учні зачитують свої повідомлення   
                                                             
IV.Узагальнення та систематизація знань.                                                                             1.Робота в групах - „коло ідей”. Запропонувати заходи, які дозволять підтримувати необхідний відсотковий вміст кисню у складі повітря.                                                                                          

V.Підсумок  уроку.
                                                                                  
VI.Домашнє  завдання.                                                                                             Опрацювати матеріал  підручника.                                                                                                                                            


Розробка уроку хімії у 7 класі : Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.


Мета уроку:
Навчальна:  повторити і поглибити знання про фізичні і хімічні явища, з’ясувати їхні істотні відмінності; сформувати поняття про хімічні реакції ; експериментально з’ясувати ознаки хімічних реакцій та умови їх протікання; продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами і лабораторним устаткуванням; методикою проведення хімічного експерименту; перевірити знання правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії;
Розвиваюча: сприяти розвитку пізнавального інтересу учнів, їх логіко-смислового мислення, пам’яті, уваги; розвивати в учнів такі інтелектуальні вміння й навички, як порівняння, зіставлення, узагальнення, аналіз, уміння робити висновки;
Виховна:       виховувати пізнавальну активність учнів; наполегливість, уважність, допитливість; правильне ставлення до хімічних речовин; культуру розумової праці; комунікативні якості особистості.
Базові поняття й терміни: явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, вихідні речовини (реагенти), кінцеві речовини ( продукти реакції).
Тип уроку:    комбінований.
Епіграф уроку: «Істина відкривається тим, хто її шукає».
                                                                                     Д.І. Менделєєв
Хід уроку
І. Організація класу
ІІ. Актуалізація опорних знань.
·        Яку тему ми зараз вивчаємо?
(Початкові хімічні поняття)
·        Що вже вивчили в цій темі?
(Символи  хімічних елементів, валентність, хімічні формули, прості і складні речовини…)
·        Пригадайте:
1.     Робота з картками.
2.     Інтелектуальна розминка.
Закінчіть назву елемента:
Окси… (ген)                 Ба…(рій)                      Силі…(цій)
Фос…(фор)                  Флу…(ор)                    Каль…(цій)
Алюмі…(ній)               Фе...(рум)                     Арген…(тум)
Маг…(ній)                   Гідро…(ген)                 Нітро…(ген)
Кар…(бон).
3.     Гра «Морський бій»
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
         Весь вигляд нашої Землі – її ліси і гори, ґрунти і води – постійно змінюються. Навколо нас відбуваються постійні зміні, тобто явища.
·        Які бувають явища? (фізичні, хімічні, біологічні, суспільні…)
·        Наведіть приклади таких явищ, що  відбуваються навколо нас щодня. (дощ, сніг, вітер, гроза, ріст дерев, приготування їжі, скисання молока…)
·        На уроках з якого предмета ви вперше почали вивчати явища?
(природознавства).
         Учень Андрійко, повернувшись з уроку природознавства, подумав: «Тепер я знаю багато різних хімічних явищ! Ось наприклад:
-   випаровується вода з асфальту після дощу;
-   мама гасить соду оцтом, готуючи пиріг;
-   іде тепло від батареї опалення;
-   горять іменні свічки;
-   після додавання цукру чай стає солодким;
-   на цвяхах у гаражі зявляється іржа.»
·        Чи вірно думає Андрійко?
(не зовсім вірно)
         Сьогодні на уроці ми з вами допоможемо розібратися Андрійкові, які з цих процесів хімічні, а які фізичні.
·        Як ви гадаєте, що буде предметом вивчення на році?
Оголошення теми уроку:
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
Д.І. Менделєєв говорив: «Істина відкривається тим, хто її шукає».
·        Чи погоджуєтесь ви з цими словами?
Саме ці слова і будуть девізом нашого уроку. А оскільки хімія – експериментальна наука, то допоможе нам знайти істину демонстраційний експеримент. Тож вперед – на пошуки істини!
Завдання уроку: з’ясувати істотні відмінності між фізичними і хімічними явищами, дослідним шляхом вивчити зовнішні ознаки хімічних реакцій.

План вивчення нового матеріалу
1.     Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції.
2.     Ознаки хімічних реакцій.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
1.     Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції.
Усі природні процеси – це явища.
                                                         ЯВИЩА
 

                        Фізичні                                                         Хімічні
                   змінюється:                                         змінюється:
                    форма тіла,                                                 склад речовини,
      агрегатний стан речовини                                    властивості речовини
 


                речовина не змінюється                                   речовина змінюється
         З деякими фізичними явищами ви ознайомилися на уроках фізики.
·        Пригадайте, які явища  належать до фізичних?
(світлові, електричні, магнітні, механічні, звукові, теплові)
Демонстраційний експеримент 1.
         Візьмемо шматок мідного дроту і виготовимо спіраль (намотати на олівець).
·        Яке це явище?  (фізичне)
·        Чому? (змінилася форма, але не змінилася речовина)
Демонстраційний експеримент 2.
Прожаримо дріт у полумї.
·     Що з ним відбулося? (він почорнів).
·     Яке це явище?  (хімічне).
·     Чому?  (змінилася речовина).
·     В яких агрегатних станах перебуває вода? (твердому, рідкому, газоподібному).
·     Чи змінюється склад води, коли вона переходить з одного агрегатного стану в інший?  (не змінюється).
·     Спробуйте дати визначення фізичних явищ.
Явища, під час перебігу яких, речовина залишається не змінною називаються фізичними.
·     Яку речовину ми вдихаємо під час дихання? (кисень).
·     Яку речовину видихаємо? ( вуглекислий газ).
·     Процес дихання – це яке явище? (хімічне).
Запамятайте:
Явища, під час перебігу яких одні речовини перетворюються на інші, називаються хімічними.
Хімічні явища називаються хімічними реакціями.
Прожарювання мідного дроту в полумї можна записати так:
Мідь + Кисень                            Купрум (ІІ) Оксид
(червоний колір)                         (чорний колір)
 


вихідні речовини                       кінцеві речовини
     (реагенти)                              (продукти реакції)
Речовини, що вступають у хімічну реакцію називають вихідними речовинами або реагентами, а ті, що утворюються, кінцевими речовинами або продуктами реакції.
2.     Зовнішні ознаки  хімічних реакцій.
·     За якими ж ознаками можна судити про те, що відбулася хімічна реакція?
Спробуємо  визначити експериментально.

                                    Ознаки хімічних реакцій
 
Демонстраційний експеримент 3.
Візьмемо крейду і додамо 2 мл оцту.
·        Що спостерігається? ( виділення газу).
Це одна із ознак хімічної реакції (по ходу заповнюємо схему).
Демонстраційний експеримент 4.
         До розчину H2SO4  (Na2SO4) додаємо розчин BaCl2 (Ba NO3)2).
·        Що спостерігаєте? (випадання осаду).
·        Яка ознака цієї реакції?
Демонстраційний експеримент 5.
         До розчину NaOH додаємо 2 краплі фенолфталеїну.
·     Що спостерігаєте? (розчин забарвився в малиновий колір).
Додати розчин HCl (до зникнення забарвлення).
·     Що спостерігаєте? (розчин знебарвився).
·     Яка ознака цієї реакції? (зміна забарвлення).
         Хімічні реакції можуть супроводжуватися й іншими ознаками.
         Крім того хімічна реакція може супроводжуватися не однією, декількома ознаками. Дослід 6. Фараонові змії (глюконат кальцію).
         Пригадайте, як горять дрова.
·     Яка ознака цієї реакції? (виділення тепла і світла).
Пригадайте, коли молоко скисає, воно перетворюється на кефір.
·     Яка ознака цієї реакції? (утворення осаду, поява запаху).
         Крім цього є такі хімічні реакції, в результаті яких з’являється електрична енергія.
·     Що спільне  в усіх хімічних процесах? (з одних речовин утворюються інші)
·     Яка основна відмінність між фізичними явищами і хімічними реакціями? (в результаті хімічних реакцій змінюється склад і властивості речовин, тобто одні речовини перетворюються на інші; під час фізичних явищ речовина не змінюється, а змінюється лише її агрегатний стан ).
V. Закріплення вивченого матеріалу.
·     Пригадайте, з яким вулканом повязане місто Помпеї? (вулкан Везувій).
Вулкан Везувій знаходиться на Апенінському півострові поблизу Італії. У 79 році до н.е.  під семиметровим шаром попелу цього вулкану було живцем поховане ціле місто Помпеї.
Ми зараз теж спробуємо розбудити вулкан. На щастя у нас не Везувій, а хімічний вулкан.
         А зараз ви повинні виконати спецзавдання.
         Працюємо в парах.
         У вас на столі є картки із завданням. Необхідно визначити, які явища є фізичними а які хімічними. Обвести літеру в тому стовпці, в якому є правильна відповідь. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то в колонці хімічних явищ по вертикалі отримаєте назву ознаки хімічної реакції.
        
Картка 1:
Явище
Фізичне
Хімічне
Залізо іржавіє
а
з
Танення льоду
д
л
Утворення туману
є
у
Прокисання молока
в
а
Запалювання сірника
о
п
Розтирання крейди в ступці
к
б
Вкриття мідних предметів зеленим нальотом
ф
а
Замерзання води в калюжі
ц
ж
Пригоряння яєчні
в
х
Перевірка роботи.
VІ. Підведення підсумків.
Чи змогли ми допомогти учневі Андрійкові розібратися, які процеси належать до фізичних, а які до хімічних? Опитування по ланцюжку.
Учень Андрійко, повернувшись з уроку природознавства, подумав: «Тепер я знаю багато різних хімічних явищ! Ось наприклад:
-   випаровується вода з асфальту після дощу;
-   мама гасить соду оцтом, готуючи пиріг;
-   іде тепло від батареї опалення;
-   горять іменні свічки;
-   після додавання цукру чай стає солодким;
-   на цвяхах у гаражі зявляється іржа.»
·        Чи вірно думає Андрійко?
(не зовсім вірно)
         Сьогодні на уроці ми з вами допоможемо розібратися Андрійкові, які з цих процесів хімічні, а які фізичні.

         Вчитель називає явище, учень повинен його віднести до фізичних чи до хімічних і пояснити.
         Приклади явищ:
~          ліпимо снігову баба;
~          вибігаємо в коридор;
~          готуємо їжу;
~          замерзання води;
~          на срібних предметах зявляється чорний наліт;
~          готуємо уроки;
~          смажити картоплю;
~          фарба висихає на повітрі;
~          після включення компютера змінюється колір екрана;
~          з відкритої пляшки «Фанти» виділяються  бульбашки газу;
~          читаємо книгу;
~          йдемо після школи до дому;
~          іде дощ;
~          фільтруємо розчин;
~          запалюємо сірник;
~          горить бензин;
~          утворюється туман;
~          кипить вода;
~          випікаємо з мамою пиріг.

Рефлексія. Метод «Вільний мікрофон».
·        Що ми вивчили на уроці.
·        Які явища називають фізичними?
·        Які явища називають хімічними?
·        Яка істотна відмінність між ними?
·        Що нового дізнались на уроці?
·        Що сподобалось?
·        Що не сподобалось?
·        Як змінився ваш настрій під час уроку?
        
Виставлення  оцінок  за урок.
VII. Домашнє завдання.
         § 17 – опрацювати, № 125 (п) ст. 103.
         Творче завдання. Навести приклади хімічних реакцій, з якими ви зустрічаєтесь у побуті і вказати ознаки цих реакцій (5 прикладів).